O nás

Zameriavame sa na prevenciu a informovanosť o užívaní drog na Slovensku.

Aby ľudia nebrali drogy, ktoré im zničia život, je našou prioritou.

 

Podávame im pomocnú ruku vo všetkych štádiach a celom spektre ich skúsenosti s drogami. Od prevencie malých detí, ktoré s drogami skúsenosť nemajú až po pomoc drogovo závislým konzumentom.

Preventívnou informačnou kampaňou (noviny, letáky, rozhovory)

Informáciami o negatívnych vplyvoch užívania drog na portáli www.stopdrogam.sk

 

 

Našou cieľovou skupinou sú hlavne najmladší obyvatelia v rôznych častiach Slovenska a v rôznych socialnych skupinách. Venujeme preventívnu pozornosť a informujeme o rizikách užívania drog, následných zlych a ťažkých rozhodnutiach v živote až po trestnoprávnu rovinu konzumácie a prechovávania drog, omamných a psychotropných látok.

Takisto svoju pozornosť venujeme aj dospelým konzumentom, prípadne občasným užívateľom v preventívnych kampaniach „prečo nebraťdrogy, ako sa odnaučiť fajčiť aj po rokoch, prípadne prečo prestať piť alkohol“.

StopDrogam.sk

Informačný portál o drogovej problematike a prevencii na Slovensku. Rozdelenie druhov drog a návykových látok ako aj zoznam pomoci pre drogovo závislých.

 

Pomôžte nám sponzoringom

Sponzoringom a partnerstvom pri projektoch pomôžete deťom a mladým ľuďom nezahodiť svoj život. Motivujeme mladých ľudí v napredovaní a informačnými kampaňami podporujeme ich zdravý vývoj.