Projekty

Drogová problematika je v dnešnej spoločnosti vážnym problémom mladých ľudí ako aj staršej generácie. Čoraz častejší je jav znižovania vekovej hranice drogovo závislých alebo konzumentov drog a omamných látok na Slovensku. Každý rok rastie približne o 7% mladých ľudí, ktorí majú skúsenosť s drogami.

Preto vytvárame viaceré informačné a preventívne projekty a workshopy, športové aktivity a iné činnosti zamerané na drogovú problematiku, prevenciu pred drogami a projekty zmerané na spoločnosť a Slovensko bez drog.

 

Naše projekty sú tématicky zamerané na drogovú problematiku  v oblastiach

             – Rizikové a ochranné faktory konzumácie legálnych a nelegálnych drog u mládeže na

             Slovensku

 

  • Dokumenty o závislostiach – plagáty, letáky, bannerové pútače (preventívna kreatívna kampaň, tvorba webstránky s uceleným obsahom a kontaktnými informáciami na jednom mieste)

 

  • Skúseností detí a dospievajúcej mládeže s užívaním alkoholu a drog vo vybraných lokalitách Slovenska

 

  • Prevenciou k zdravému životnému štýlu
  • Prednášky o drogách a rizikách ich užívania pre študentov stredných a základných škôl na Slovensku

 

 

Takisto máme záujem organizovať športové aktivity a podujatia podporujúce protidrogovú tématiku pod názvom „Pohyb, prevencia a zdravý životný štýl“, kultúrne podujatia ako aj worshopy v prírode a pri športových aktivitách.

 

StopDrogam.sk

Informačný portál o drogovej problematike a prevencii na Slovensku. Rozdelenie druhov drog a návykových látok ako aj zoznam pomoci pre drogovo závislých.

 

Pomôžte nám sponzoringom

Sponzoringom a partnerstvom pri projektoch pomôžete deťom a mladým ľuďom nezahodiť svoj život. Motivujeme mladých ľudí v napredovaní a informačnými kampaňami podporujeme ich zdravý vývoj.