Sponzoring a spolupráca

Sponzoring a spolupráca na projektoch zameraných proti zneužívaniu mladých ľudí drogami, prechovávaniu, informačné kampane o následkocha rizikách drog.