StopDrogam.sk

Projekt s protidrogovou politikou má za úlohu aktívne informovať širokú verejnosť o problematike užívania drog na Slovensku ako aj v zahraničí (Európa, USA).

Informácie o problematike drog, drogovo závislých konzumentoch, rozdelení drog, informáciach o drogách ako aj o zdravotných alebo trestnoprávnych následkoch užívania, prechovávania a predaja omamných a psychotropných látok prinášame vo forme článkov ako aj formou kampaní a projektov zameraných na pomoc mladým ľuďom a deťom v prevencii a v boji proti užívaniu drog.

Veríme, že mladí ľudia a deti su častokrát vystavení vplyvu drog bez patričnej osvety.

Preto si dávame za úlohu túto iniciatívu nad mladými ľuďmi prebrať a zastrešiť aktivity na Slovensku informačne a projektami. Pomôcť drogovo závislým nájsť cestu životom bez drog a nepodľahnúť opakovane omamným látkam.

 

 

Organizácie moniturujúce drogovú problematiku na Slovensku a v Európe

                 

          

 

 

StopDrogam.sk

Informačný portál o drogovej problematike a prevencii na Slovensku. Rozdelenie druhov drog a návykových látok ako aj zoznam pomoci pre drogovo závislých.

 

Pomôžte nám sponzoringom

Sponzoringom a partnerstvom pri projektoch pomôžete deťom a mladým ľuďom nezahodiť svoj život. Motivujeme mladých ľudí v napredovaní a informačnými kampaňami podporujeme ich zdravý vývoj.